ANBI Status

Stichting ASFF is door de belastingdienst erkend als ANBI of ‘algemeen nut beogende instelling‘. Dat betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over schenkingen, en dat je onder voorwaarden ook een gift aan ons kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Bij de status van ANBI hoort ook transparantie; de belangrijkste gegevens over ons staan hieronder.

Bedrijfsgegevens

De naam van de instelling
Stichting ASFF, maar we zijn beter bekend onder de naam van het festival dat we sinds 2015 produceren: (Amsterdam) Spanish Film Festival

RSIN/fiscaal nummer
858490262

Contactgegevens
Festival Director: Virginia Pablos
virginia@sinfincinema.com
+31 (0) 630386644
www.amsterdamspanishfilmfestival.com

Postadres
Stichting ASFF – Spanish Film Festival
p/a West-Kruiskade 69 B 03
3012 AM Rotterdam
The Netherlands

Omschrijving doelstelling van de ANBI

Stichting ASFF heeft al 5 succesvolle edities van Amsterdam Spanish Film Festival georganiseerd vanaf 2015.

Naast het produceren van de 6e editie in mei en juni 2020 streven wij hard naar financiële onafhankelijkheid en naar het uitbreiden van het festival in locaties en aantal bezoekers. Inmiddels wordt ons festival georganiseerd in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Het Amsterdam Spanish Film Festival wordt gehouden van 7 tot 10 mei 2020.

Het Rotterdam Spanish Film Festival wordt gehouden van 4 tot 7 juni 2020.

Het The Hague Spanish Film Festival wordt gehouden van 11 tot 14 mei 2020.

Stichting ASFF, een initiatief van filmcurator Virginia Pablos, heeft als doel de kunst en cultuur van Spanje en Latijns-Amerika in heel Nederland te verspreiden, en met haar activiteiten een ontmoetingsplaats te creëren voor filmverkenning. Grenzen verleggen, op zoek gaan naar nieuwe perspectieven en dwarsverbanden hebben een duidelijke prioriteit.

ASFF werkt samen met filmmakers uit Spanje en geeft hen de mogelijkheid om met Nederlandse filmmakers in contact te komen om zo interculturele communicatie en dialoog te bevorderen. Wij willen graag het begrip en de kennis van de academische en Nederlandse bevolking over de geschiedenis en de huidige Spaanse cinematografie vergroten. Bovendien een ruimte bieden voor discussie en kennis rond Spaanse en Nederlandse filmmakers. SIN FIN CINEMA heeft de missie om een breed scala aan filmmakers en getalenteerde Spaanse cinema te leiden en te verspreiden met een sterke structuur en permanente begeleiding.

Stichting ASFF wil ook Spaanse films introduceren voor een nieuwe en jonge Nederlandse doelgroep door een groter Nederlands publiek en nationale culturele instellingen over het hele grondgebied te benaderen, met name in Nederlandse universiteiten en vakgenoten. Het doel is om de Spaanse taal te promoten, de interesse van het nieuwe en jonge publiek in Spaanse cinema aan te moedigen en hun verlangen om meer erover te willen verkennen en leren te vergroten.

We willen een permanent netwerkplatform bieden en opzetten binnen academische organisaties en universiteiten die interesse of potentiële interesse delen in Spaanse cinema (filmproductie en distributiebedrijven, culturele en educatieve instellingen uit beide landen, Spanje en Nederland) om decentralisatie te bevorderen en de Spaanse filmcultuur door heel Nederland te verspreiden.

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting ASFF is toegewijd aan de organisatie van culturele evenementen, filmprogrammering, tentoonstellingen en het promoten van Spaanse cinematografische ervaringen in Nederland. Het belangrijkste project van de stichting is het Amsterdam Spanish Film Festival, een uniek filmtentoonstellingsinitiatief waarmee mensen in Amsterdam en elders een zorgvuldige filmselectie uit Spanje en Spaanssprekend Latijns-Amerika kunnen ontdekken.

Stichting ASFF, gelanceerd, georganiseerd en stevig geprogrammeerd door SIN FIN CINEMA, biedt een showcase van nieuwe trends van de reguliere Spaanse cinema en richt zich op onafhankelijke, artistieke en experimentele Spaanse films.

Het Spanish Film Festival is een jaarlijks filmfestival in Amsterdam en Rotterdam. De komende editie is Den Haag de derde stad die wij toevoegen. Onze locaties zijn het Tuschinski Theater, EYE Filmmuseum, Pathé de Munt, het Rijksmuseum, Theater LantarenVenster en Pathé Buitenhof. Het festival signaleert nieuwe trends in Spaanstalige cinema en vertoont onafhankelijke/ artistieke/ experimentele film en festivalhits met aansluitend Q&A’s met gerenommeerde regisseurs en acteurs, live muziek en optredens. Ook worden er typisch Spaanse hapjes en drankjes aangeboden zoals Spaanse wijn en jamon. Het Spanish Film Festival legt haar bezoekers in de watten en maakt van een festivalbezoek meer dan een filmscreening en dit wordt gewaardeerd. Ons festival kent inmiddels een trouwe fanbase die elk jaar groter wordt, met zeker 4267 bezoekers in

Ook online is deze ontwikkeling te zien, met een totaalbereik in 2019 van ruim 32.500 bezoekers. Scholieren worden bediend in het educatieprogramma. In 2019 verwelkomden wij 492 jongeren in Amsterdam.

Ons publiek bestaat uit liefhebbers voor films (arthouse en mainstream, fictie en documentair) en (film)festivals, met specifieke interesse in Spaanse cinema. Wij identificeren de volgende groepen: entertainmentconsumenten, Nederlands en buitenlands publiek geïnteresseerd in Europese film, filmindustrie professionals, Spaanse en Latijns-Amerikaanse gemeenschappen, expats, internationale studenten, en studenten/scholieren die Spaans studeren.

Spanish Film Festival is voor sprekers van verschillende talen interessant, maar ook toeristen en expats weten het festival te vinden. We zien dat zij zelf ook gasten uit het buitenland meenemen. Ook qua medewerkers en vrijwilligers is er een diverse mix van culturen en nationaliteiten.

Onderwerpen in de programmering van het festival geven ook een afspiegeling van de samenleving: politiek, maatschappelijke issues, inclusiviteit, sterke vrouwelijke representatie, machtsmisbruik, artistieke uitdagingen, coming-of-age, homoseksualiteit, artiesten, ouderschap, liefde, kinderen dans en muziek.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden

Voorzitter

David Martin de Juan

Penningmeester

Klaas Willem Sjerps

Secretaris

Maria de las Mercedes Martinez Abarca Oliver

Beloningbeleid

Salaris: Er is slecht één vaste betaalde medewerker voor het festival, wiens salaris ruimschoots onder modaal ligt. Er is een tijdelijke productiemedewerker, wiens salaris ook ruimschoots onder modaal ligt. Het grootste deel van de medewerkers werkt vrijwillig.

Bezoldiging bestuursleden: De leden van het bestuur zullen nimmer honorarium, loon of ander materiaal voordeel van de stichting genieten. Zij hebben evenwel recht op vergoeding van in functie en ten behoeve van de stichting gemaakt onkosten, voor zover door het bestuur goedgekeurd.

Newsletter

I would like to receive updates on the news and events of the festival

Not now, thanks